Йозеф Талхамер

Основател и собственик на 24h Pflegefinder

Малко са хората като Йозеф Талхамер, които така добре да разбират какво означава както за самия теб, така и за близките ти да се нуждаеш от непрекъснати 24-часови грижи. След преживяната на 8-ми юли 1999 г. тежка трудова злополука той остава парализиран от кръста надолу, поставен е на изкуствено дишане и разчита на 24-часово обслужване у дома. Именно след този тежък житейски удар в него се заражда идеята за 24-часова социална мрежа за грижи и обслужване, чрез която да помогне на другарите си по съдба, предлагайки им бърза и професионална помощ. 

24h Pflegefinder: От зараждането на идеята до успешното й реализиране

От 2004 г. насам Йозеф Талхамер развива дейност в сферата на социалните грижи. С основавнето на 24h Pflegefinder той създава първата и най-голяма социална мрежа за грижи и обслужване в Европа, предназначението на която е да предложи на нуждаещите се от помощ хора и на техните близки финансово изгодна 24-часова грижа у дома. Оттогава насам  Йозеф Талхамер може да се похвали с дългогодишни опит, състоящ се от повече от 2000 случаи, в който е оказал успешно съдействие на клиентите си, както и с изключително положителните отзиви на неговия уникален проект. 

Дали и Вие като Йозеф Талхамер лично сте станал жертва на съдбата или пък имате нуждаещ се от постоянни грижи близък, комуто е необходимо 24-часово обслужване? В такъв случай можете без каквито и да било ангажименти от Ваша страна да ни изпратите имейл и да се възползвате от богатия опит на Йозеф Талхамер в сферата на 24-часовите грижи

Facebook Twitter Google+