24 hodinová starostlivosť

Profesionálna opatera v domácnosti

Či už rana osudu, choroba alebo staroba – mať doma na opateru odkázaného príbuzného znamená  pre ostatných členov domácnosti vysoký stupeň  záťaže.  Práve tu nastupuje filozofia 24h Pflegefinder.  Dobre vyškolené opatrovateľské sily ponúkajú nielen pomocnú ruku pri opatere doma, ale prinesú aj mnoho skúseností  so zaobchádzním s osobou, ktorá je na opateru odkázaná a poznajú nároky 24 hodinovej starostlivosti. Naše opatrovateľské sily pristupujú citlivo k potrebám odkázaného človeka a tým zvyšujú jeho pohodu a prispievajú k zvýšeniu  kvality jeho života.

24 hodinová starostlivosť: Nepretržitá rozsiahla pomoc

V rámci 24 hodinovej starostlivosi preberie náš opatrovateľský personál mnohé činnosti, ktoré prispievajú k pohode opatrovanej osoby a uľahčeniu situácie pre príbuzných.  Podľa postihnutia a požiadaviek to  môžu to byť nasledujúce činnosti:

  • vyzliekanie a obliekanie
  • pomoc pri každodenných činnostiach
  • plánovanie a usporiadanie denného poriadku
  • prechádzky, predčítavanie, rozhovory
  • menšie domáce práce alebo kompletné vedenie domácnosti
  • pomoc pre životospráve
  • výkon jednoduchých lekárskch a / alebo ošetrovateľských činností
  • intenzívna opatrovateľská činnosť (len diplomované opatrovateľské sily)

Iné činnosti týkajúce sa opatery v domácnosti môžete s opatrovateľskou silou dohodnúť individuálne. 

Potrebujete ošetrovateľskú silu na 24 hodinovú starostlivosť, ktorá Vám  pomôže pri opatere Vášho príbuzného? Potom nás nezáväzne kontaktujte a profitujte z našej najväčšej sociálnej  opatrovateľskej siete v Európe. 

Facebook Twitter Google+