Práca pre opatrovateľky a opatrovateľov

Možnosti opatrovania v Rakúsku

Opatrovanie v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a celej EU je stále dôležitejšou súčasťou našej spoločnosti. Napriek stále volnejším rodinným vzťahom stúpa želanie starých a postihnutých ľudí po tom, aby mohli žiť vo svojom obľúbenom, domácom prostredí. Keďže to  ľudia odkázaní na opateru sami nezvládajú, nechajú si pomôcť vzdelanými opatrovateľskými silami , ktoré im pomáhajú  pri zvládaní  každodenných činností. 

Práca pre opatrovateľky a opatrovateľov: 24 hodinová opatera a starostlivosť o seniorov

24h Pflegefinder sa špecializoval na sprostredkovanie opatovasteľskej   pomoci  chorým a na opateru odkázaným ľuďom, ako aj im príbuzným. Opatrovateľky a opatrovatelia, ktorí hľadajú  prácu v zahraničí, sa obetavo angažujú a starajú o blaho starých a postihnutých ľudí. Rozsah vykonávaných činností siaha od jednoduchej hodinovej opatery, cez pravidelnú pomoc v domácnosti a opatrovanie seniorov až po náročnú 24 hodinovú opateru. Organizácia 24h Pflegefinder pritom prevezme všetky relevantné prihlášky ako aj organizačné problémy a postará sa o to, aby sa opatrovatelia/opatrovateľky mohli k rodinám, ktoré túto pomoc potrebujú, dostať a vrátiť bez problémov.

Máte opatrovateľské vzdelanie alebo máte záujem pracovať ako opatrovateľka/opatrovateľ v zahraničí? Potom sa registrujte nezáväzne na 24hPflegefinder a hľadajte si vyhovujúce rodiny. Máte ešte ďalšie otázky? Potom si prezrite naše VOB alebo nás jednoducho kontaktujte.

Facebook Twitter Google+