Impressum

24h Pflegefinder

Zverejnenie podľa -- 24 a 25 MedienG a údaje podľa – §5 ECG, UGB a GewO

Mediálny podnikateľ a vydavateľ

24h Pflegefinder

24h opatera a starostlivosť v domácnosti

Sídlo v politickej obci Vöcklamarkt
Mösendorf Nr. 91
4870 Vöcklamarkt

Právna forma: fyzická osoba – podnikateľ/ka

Tel: 0043 7682/39808
Fax: 0043 7682/86733

E-Mail: office@24hpflegefinder.at
Internet: www.24hpflegefinder.at

Konateľ a majiteľ:

Josef Thalhammer

Podľa správnych orgánov a predpisov ECG (E-Commerce Gesetz)

Obchodná komora Oberoesterreich
Živnostenský úrad: Bezirkshauptmanschaft Voecklabruck

Použiteľné právne predpisy: Živnostenský poriadok
Živnostenský register Nr.: 417/22098

Právnická poznámka

Ohľadom na technické vlastnosti internetu nemôže byť prevzatá nijaká zodpovednosť za autenticitu, správnosť a úplnosť za informácie poskytované v internete. Zodpovednosť sa nepreberá ani za dostupnosť a prevádzku predmetnej webstránky a jej obsah.

Záruky za bezprostredné, nepriame alebo iné škody, nezávislé od tých príčin, ktoré súvisia s používaním alebo nedostupnosťou dát a informácií tejto homepage sú, pokiaľ právnicky povolené, vylúčené.

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích osôb, na obsah ktorých nemáme žiadny vplyv. Z tohto dôvodu nemôžeme za obsah týchto stránok prebrať nijakú zodpovednosť. Za tieto obsahy je zodpovedný ich predajca alebo prevádzkovateľ. Tieto odkazy boli v čase zadania odkazu na možné právnické priestupky preskúmané. Protiprávne obsahy neboli v čase zadania odkazu rozpoznateľné.

Obsah tejto web stránky je autorskoprávne chránený.

Ochrana dát – odkaz na Google Analytics

Táto web stránka používa Google Analytics, webovú službu Google Inc. („Google“) Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové dáta, ktoré sa uložia vo Vašom počítači a cez ktoré sa umožní analýza na používanie tejto webovej stránky.

Tie cez Cookie vytvorené informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy) budú prenášané na Google server v USA a tam budú uložené. Google bude tieto informácie používať na zhodnotenie Vášho používania tejto stránky, na správy o webovej aktivite pre prevádzkovateľa tejto stránky a na iné zhodnotenie webového a internetového využívania spojeného s poskytovaním služieb. Google môže tieto informácie podávať aj tretím osobám, ak to bude právnicky predpísané alebo ak tieto tretie osoby tieto dáta poverením Googlu spracúvajú.

Google nebude v nijakom prípade Vašu IP – adresu spájať s inými dátami, ktoré sú v Google uložené. Vy môžete inštalovaniu týchto Cookies cez tomu zodpovedajúce nastavienia Vášho Browseru zabrániť – upozorňujeme Vás však, že v tomto prípade nebudete môcť prípadne používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním Googlom získaných údajov v popísanom spôsobe a pre daný účel.

Podmienky používania Google Analytics

 

Facebook Twitter Google+