Naša filozofia

24 hodinová starostlivosť o odkázné osoby

Zakladateľ a majiteľ 24h Pflegefinder, Josef Thalhammer, je od 08. júla 1999 úplne ochrnutý a je napojený na umelé  dýchanie. On sám je odkázaný na 24 hodinovú opateru a presne vie, pred akými výzvami na opateru odkázané osoby a ich príbuzný stoja.  V roku 2007 založil 24h Pflegefinder v Európe -  prvú a najväčšiu sociálnu  opatrovateľskú sieť, ktorá  mala  na opateru odkázaným a ich príbuzným pomôcť pri sprostredkovaní profesionálnej a rýchlej pomoci. On a jeho tím sa neúnavne snažia pomôcť a sprostredkovať cenovo výhodné opatrovateľské sily – a to bez nároku na sprostredkovateľskú províziu alebo iné poplatky.

24 hodinová starostlivosť: Správna opatera pre každú situáciu

Je úplne irelevanté, v akej životnej situácii sa nachádzate práve Vy alebo Váš príslušník odkázaný na cudziu pomoc – my z organizácie 24h Pflegefinder sa snažíme, kedykoľvek Vám alebo Vašim príslušníkom odkázaným na pomoc a ošetrenie poskytnúť čo najrýchlejšie a cenovo výhodné 24-hodinové opatrovníctvo. Služby nášho  opatrovateľského personálu sa orientujú podľa Vašich individuálnych potrieb:

Postihla aj Vás rana osudu alebo sa staráte o príbuzného odkázaného na opateru a potrebujete súrne profesionálnu pomoc a 24 hodinovú starostlivosť? Potom nás nezáväzne kontaktujte a profitujte z našej najväčšej sociálnej opatrovateľskej siete v Európe.

Facebook Twitter Google+